یاس آدینه

ظهور نزدیک است...

عصر یک جمعه دلگیر ....
که چرا عشق به انسان نرسیدست...

چرا آب به گلدان نرسیدست...

و هنوزم که هنوزست ....

غم عشق به پایان نرسیدست...!!!!

بگو حافظ دلخسته ز شیراز بیاید ...

بنویسد که هنوزم که هنوزست...

چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیدست و چرا کلبه احزان به گلستان نرسیدست....!!!

عصر این جمعه دلگیر حضور تو کنار  دل  هر بیدل آشفته شود حس...

تو کجایی گل نرگس....؟!!!!

[ جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 0:25 ] [ ] [ ]پاتوق عمارها ، اخبار ، صالحون